Webbdesign

Med webbdesign avses arbetet i själva verket det hantverk som ligger till grund för en webbplats och dess grafiska design. En webbplats design är företagets ansikte på den globala marknaden – i optimala fall bär webbplatsen organisationens grafiska profil som kommuniceras i olika media såväl digitala som tryckta.

 

I det brus och överflöd av information människan kommer i kontakt med i dagens samhälle är det avgörande att webbplatsen är designad på ett absolut optimalt sätt. Det handlar om allt från storlekar på olika grafiska element till placering av ytor. I det arbetet ingår naturligtvis även färgskalor, typografi med mera och sådana element som ikoner och inte minst logotyper.

 

Logotypen
Logotypen, loggan, bör ha en framträdande plats på webbplatsen, naturligtvis försedd med en länk till start-/hemsidan. En logotype bör vara framställd på ett professionellt sätt och inte vara något hastverk.

 

Placering av menyer
Den primära menyn bör placeras horisontellt i sidans topp eller huvud. En sekundär meny placeras antingen under den primära eller på vänster sida, på nysvenska sidebar.

En sådan placering har blivit en slags standard. Så gör det lätt för besökarna att finna information på din webbplats. Undvik att förvirra dem med en alltför annorlunda webbplats som bara leder till att de lämnar den.

Infographic networks with pointer marks for business, templates vector

Infographic networks with pointer marks for business, templates vector

 

Rensa i röran
För det fall webbplatsen består av en röra av grafiska element som grafik i form av diagram, fotografier och framför allt rörliga gif-bilder – se till att rensa, rensa och rensa ytterligare. Ett tips är att också ta bort länkar i huvud- och fotnoter för att ytterligare fokusera på webbplatsen huvudsyfte – att skapa affärer. Ett bra sätt är att skapa en landningssida med en uppmaning till någon sorts handling. Det kan vara att besökaren ska kunna prenumerera på ett nyhetsbrev, ladda hem en gåva, eventuellt i form av en gratis e-bok eller 3, 5 eller 10 tips.

 

Designprocessen
Själva designprocessen som består av flera steg har syftet att skapa en användarvänlig webbplats. Inledningsvis skapas en webbplatsens tänkta utseende inklusive färgval, typografi med mera. Under det arbetet är det bra att slippa bli bländad av solljus. Om staden är soldränkt kan markiser i Stockholm vara bra att ha.

Därefter vidtar implementeringen av designen från formgivarens skisser och idéer då dessa överförs till bland annat olika koder som HTML-kod, stilmallar och javascript.

originmag