Utbildningar inom grafisk design

Grafisk design är ett brett område, och att jobba som grafisk designer kan innebära en rad olika saker, beroende på vad man har som specialitet. Generellt kan sägas att grafisk design handlar om hur man använder typsnitt, logotyper och färger på fysiska föremål, på skyltar, i digitala medier och i trycksaker. Syftet är att förmedla ett budskap, och för att budskapet ska gå fram så tydligt som möjligt och nå rätt målgrupp måste designern tillämpa sina kunskaper om hur man ska arrangera text och bild och hur man ska använda färger. För att arbeta som grafisk designer krävs kunskap inom bland annat användargränssnitt, heraldik, kalligrafi, layout och typografi, men även tekniska områden som hur man använder nödvändig programvara. Det gäller med andra ord att vara IT-kunnig för att arbeta som grafisk designer idag, och om du känner att din kunskap brister på vissa områden, till exempel grundläggande Office-program, kan Addskills Excelkurs vara något för dig.100_Jahre_Deutscher_Werkbund_-_Postwertzeichen

I utbildningar inom grafisk design ingår oftast även ett element av kommunikation eller kommunikationsdesign. Kommunikationsdesign handlar om hur man formger information som går från människa till människa. Om man som grafisk designer formger en affisch, en reklamkampanj eller en mjölkförpackning, handlar det ju om kommunikation mellan människor. Hur stor tyngd som läggs vid kommunikationsaspekten varierar från utbildning till utbildning. På Linköpings universitet har man till exempel tagit med kommunikationen redan i namnet på utbildningen, då de har ett program som heter ”Grafisk design och kommunikation”. Det är en utbildning på 180 hp som leder till en kandidatexamen, och förutom en bred teoretisk grund får studenterna också samarbeta med företag på arbetsmarknaden i flera projektarbeten.

Det finns också en utbildning i grafisk design på Malmö högskola, vid Institutionen för konst, kultur och kommunikation. Även denna utbildning är på grundnivå, det vill säga leder till en kandidatexamen, och för att komma in måste man förutom att ha grundläggande behörighet och ha läst Engelska B också lämna in arbetsprover. Under den näst sista terminen får studenterna möjlighet att antingen skräddarsy sin utbildning genom två valbara kurser, eller göra en utbytestermin och studera utomlands. Båda alternativen kan göra att man blir mer attraktiv som grafisk designer på arbetsmarknaden.

originmag