Typografi

Bokstavsdesign
Vem har utformat bokstäverna som du skriver med? Är det någonting du aldrig har funderat över förut? Det är du sannolikt inte ensam om. Typografi är nämligen en sorts grafisk design som sällan får den uppmärksamhet den förtjänar. Många drömmer om att jobba med grafisk design, men antalet personer som någon gång lekt med tanken på att bli typsnittsdesigners är markant mindre. Detta trots att vi lever i en tid då nya typsnitt skapas mer frekvent än någonsin.

Typografens olika val
Vad gör då en typsnittsdesigner? Att typografi handlar om att utforma bokstäver i olika stilar säger sig självt. För att skapa ett nytt typsnitt krävs dock att man gör en mängd olika val. Förutom att bestämma sig för hur bokstäverna skall se ut och vad de skall signalera måste man också besluta bland annat hur stora de skall vara, huruvida de skall vara raka eller kursiva och hur stort avståndet mellan varje bokstav skall vara. Avståndet emellan enskilda bokstäver kallas med typografisk terminologi för kerning. Om ett typsnitt är bra ”kernat” reflekterar läsaren inte över avståndet mellan bokstäverna. Avståndet mellan bokstäver tenderar nämligen att uppmärksammas först om det upplevs som asymmetriskt.

Andra val som en typsnittsdesigner ställs inför är hur specialformer av det aktuella typsnittet skall se ut. När man har designat ett typsnitt som är tänkt att användas som brödtext måste man även designa varianter av detta typsnitt som passar som exempelvis rubriker, underrubriker och fotnoter. Att utforma typsnitt är med andra ord en tämligen komplex uppgift som kräver stor noggrannhet och mycket tankearbete.

Arbetsmetoder och inspirationskällor
Som typsnittsdesigner kan man använda sig av en mängd olika arbetsmetoder. Ett bra första steg är att fundera över vad typsnittet är tänkt att användas till och vad det skall väcka för känslor och associationer. Skall det få texten att framstå som seriös eller bidra till att göra ett mer lättsamt intryck? Vem är personen som kan tänkas använda typsnittet i fråga och i vilket syfte? När man har detta klart för sig kan man börja pröva sig fram genom olika skisser, antingen för hand eller på datorn. Det finns olika program som underlättar arbetet – ett sådant är Fontographer. Många typsnittsdesigners börjar med att utforma versalerna, men så måste man naturligtvis inte göra.

Som typsnittsdesigner behöver man inte fördjupa sig i gamla arkiv för att få inspiration. Det räcker med att se sig omkring där man är, då vi ständigt är omgivna av bokstäver i olika utformningar. De finns i böcker och tidningar, på gatuskyltar och reklamaffischer, på mjölkförpackningar och på bilars nummerplåtar. Har man väl börjat notera detta är det svårt att inte dras med in i typografins fascinerande värld.

originmag