Kommunikationsdesign

Samhället förändras ständigt, och utvecklingen inom reklam och PR som sker just nu tyder på att det i framtiden kommer att finnas ett behov av allt fler utexaminerade studenter med relevant utbildning. Det är främst sätten som företagen kommunicerar på som förändrats. Många tidigare tekniker som använts för att nå ut med information känns idag daterade och gamla; internet med alla dess möjligheter har förändrat synen på kommunikation.

 

Om man är intresserad av att lära sig mer om och arbeta med denna utveckling är kommunikationsdesign ett intressant yrkesval. När du läser kommunikationsdesign får du också en bra grund i hur reklamyrket fungerar, vilket du kan ha nytta av oavsett i vilken riktning du vill ta dina studier.

 

Grafisk design och kommunikation via Berghs är en utbildning som riktar sig till den som dels vill få teoretiska kunskaper i hur kommunikationsdesignen fungerar, dels lära sig den mer kreativa processen. På utbildningen får du de verktyg som behövs för att kunna förstå marknaden och hur de på bästa sätt kan nå ut med information. Du får lära dig hur du ska paketera information och hur den bör vara designad för att mottagaren ska ta emot den på bästa sätt. Det innebär också att du lär dig tekniker i grafisk design, typografi, form, färg och layout. Kursen passar sig väl för nybörjare inom området, men tack vare det fria upplägget beror det design-to-increase-conversionsstudieintensiteten helt på vilken nivå som studenten väljer att lägga sig på.

 

En annan populär utbildning är kommunikationsdesign 30 hp via KTH. Den är med sina 30 högskolepoäng något mer djupgående än Grafisk design och kommunikationskursen via Berghs. KTH-utbildningen går igenom allt som krävs för att kunna applicera relevanta kunskaper på problem i arbetslivet. På kursen lär du dig grunderna i hur du gör en korrekt analys för att sedan kunna nå ut med informationen. Design är också en stor del av kursen, där du får hjälp att lära dig hur du använder rätt program och vad du bör tänka på när det kommer till formgivning. Du får lära dig i vilka sammanhang som vissa sorters kommunikation bör användas.

 

Kommunikationsdesign handlar om konsten att kunna förstå hur man på bästa sätt kan förmedla information som reklam och PR. Vad du sedan väljer att arbeta med med efter utbildningen skiljer sig stort mellan studenter och beror mycket på individen. Det finns också stora möjligheter till att arbeta utomlands och över internet. Beroende på arbetsuppgifter brukar det också vara möjligt att själv styra över sin arbetstid.

originmag